Retourneren

Bent u niet tevreden met het bestelde product of is het beschadigd? Volg de instructies op de pakbon of neem contact op met de Klantenservice op telefoonnummer 0114 - 381 550 van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur.

Wanneer Essent het geretourneerde artikel heeft ontvangen worden uw bijbetaling en/of ingewisselde Air Miles zo spoedig mogelijk teruggestort. Mocht u na 14 dagen nog geen terug storting hebben ontvangen kunt u contact opnemen met de Klantenservice op telefoonnummer 0114 - 381 550 van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur.

Op alle aankopen in deze actie zijn de verkoopvoorwaarden van Essent van toepassing, welke u kunt raadplegen via de link onderaan deze webpagina.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons:

Essent
Afdeling Retouren
Antwoordnummer 46553
1060 WB Amsterdam

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Het herroepingsformulier vindt u hier. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring, uitprinten, invullen en meesturen samen met uw bestelling en uw pakbon, of elektronisch invullen en opsturen via cmc.essent.airmiles@boostgroup.nl. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u zo snel mogelijk op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de volledige overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment hebt gedaan, inclusief bezorgkosten, zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Bij retournering van een deel van de bestelling, zullen wij de bezorgkosten niet crediteren. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen aan u voor deze terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen zo snel mogelijk, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan Essent terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw eigen rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.