Garantie

Bent u niet tevreden met een vervangartikel of constateert u een defect of beschadiging aan het artikel? Neem dan contact op met de klantenservice via het telefoonnummer 0114 - 381 550. Onze klantenservice is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 t/m 18.00 uur. 

Essent biedt u op alle producten minimaal 1 jaar garantie. 

Essent staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door Essent, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Essent jegens Essent kan doen gelden op grond van de wet en/of de Overeenkomst op afstand.

De verzenddatum van het initiële artikel geldt als ingangsdatum van de garantieperiode. Bewaar altijd de originele levernota die bij uw bestelling wordt meegeleverd. Deze dient als garantiebewijs.

Air Miles Essent Shop zal in overleg met de leverancier bepalen of het defecte artikel gerepareerd of vervangen wordt. Indien het artikel niet vervangen kan worden, zullen de Air Miles inclusief bijbetalingen worden teruggestort. Het artikel dat in aanmerking komt voor garantie dient u zelf te retourneren. De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de Air Miles Essent Shop. Wij verzoeken u om het te repareren of te vervangen artikel te voorzien van een verpakking waarbij transportschade niet mogelijk is.

Air Miles Essent Shop klantenservice

Heeft u nog vragen? Neem contact op met onze klantenservice via het telefoonnummer: 0114 - 381 550 of via het contactformulier.