Disclaimer

Essent verleent u hierbij toegang tot airmiles.essent.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Essent behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Essent spant zich in om de inhoud van airmiles.essent.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op airmiles.essent.nl aangeboden artikelen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Essent. Bij sommige cadeaus staan actieprijzen. Deze prijzen zijn geldig gedurende een bepaalde periode zolang de voorraad strekt. Op deze actieprijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op airmiles.essent.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met airmiles.essent.nl. Voor op airmiles.essent.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Essent nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Essent / Air Miles.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Essent / Air Miles, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Het Air Miles saldo in onze (e-)mailingen kan vanwege de verwerkingstijd gewijzigd zijn door tussentijdse transacties. Kijk voor uw actuele Air Miles saldo bij "mijn saldo".

De door LMN en Essent verzamelde spaardersgegevens worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.